Privacy verklaring

Secret Collect B.V., gevestigd aan Markt 1 6811CG te Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens https://www.secretview.io Markt 1 6811CG, Arnhem 026 - 20 22 151

Persoonsgegevens, die wij verwerken


Secret Collect B.V. verwerkt je persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van onze diensten en je ze om deze reden aan ons hebt verstrekt. Hieronder is een overzicht te vinden van de persoonsgegevens, die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens, die actief worden verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Secret Collect B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?


Secret Collect B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van de betaling;
 • Je te kunnen bellen, sms’en, whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Secret Collect B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Secret Collect B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en/of de afhandeling van de uitbetaling aan de mystery shoppers door middel van het IB47 formulier.

Wat doen we verder met jouw gegevens?


Om jouw ervaring rondom het mystery shoppen verder te verbeteren, worden je gegevens verwerkt in een account binnen ons online platform. Zo hoef je deze gegevens niet voor elk bezoek opnieuw in te voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming


Secret Collect B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken, die gevolgen kunnen hebben voor personen met betrekking tot het inplannen en/of uitvoeren van mystery shopping opdrachten. Het gaat hier om besluiten, die worden genomen door computerprogramma's of –systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Secret Collect B.V.) tussen zit.

Secret Collect B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Naam:
Eigen ontwikkelde software

Waarom wordt het gebruikt?
De intern ontwikkelde software wordt gebruikt om het algehele proces rondom de inzage en de afhandeling van mystery shopping onderzoek zo efficiënt en gebruiksvriendelijk mogelijk te laten verlopen.

Wat gebeurt er in de onderliggende logica?
Binnen de onderstaande automatiseringsslagen kunnen er geautomatiseerde verwerkingen plaatsvinden:

 • Het beheren van je eigen profiel en account;
 • De inzage in alle mystery shopping opdrachten;
 • De inzage in de status van een mystery shopping opdracht;
 • De informatievoorziening rondom een mystery shopping opdracht;
 • Het verwerken van de uitbetalingen.


Wat zijn de verwachte gevolgen voor betrokkenen?
Om de transitie van een automatisering zo soepel mogelijk te laten verlopen, wordt elke automatisering rondom verwerkingen, beslissingen en/of acties in stappen uitgevoerd waarbij als eerste de geautomatiseerde verwerking, beslissing en/of actie getoond worden aan de medewerker en/of gebruiker waarbij deze de automatisering moet bevestigen. Pas nadat Secret View er zeker van is dat te allen tijde de juiste beslissing wordt genomen, zal er pas een volledige automatisatie plaatsvinden. Door middel van deze methode zal een gebruiker weinig tot niets van de transitie merken, behalve het effect op de efficiëntie van het proces en de gebruiksvriendelijkheid van het platform.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren


Secret Collect B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze worden verzameld. Hiervoor hanteren wij een termijn van zeven jaar, omdat wij de BSN en IBAN moeten bewaren om te voldoen aan de IB47 regeling.

Wanneer je gebruikt maakt van het recht op vergetelheid zullen alle andere persoonsgegevens onherkenbaar worden gemaakt waardoor Secret Collect B.V. inhoudelijk niets meer over je weet, maar wel kan voldoen aan de eisen van de overheid.

Delen van persoonsgegevens met derden


Secret Collect B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven, die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Secret Collect B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De bedrijven waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten zijn:

Styb

Gegevens
Muraltplein 49
7271 AV Borculo
Omschrijving
Styb is het accountantskantoor dat Secret View gebruikt om de uitbetalingen van de mystery shoppers mogelijk te maken. Styb ontvangt hiervoor de volgende gegevens:
 • N.A.W.
 • IBAN
 • BSN
Wanneer gebeurt dit?
Styb ontvangt pas persoonsgegevens wanneer er ook daadwerkelijk een uitbetaling plaatsvindt.

Links


Binnen de communicatiemiddelen van Secret Collect B.V. kunnen links naar andere websites staan waar Secret Collect B.V. niet de eigenaar van is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of de privacy bescherming van deze websites. Wij adviseren dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Secret Collect B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Secret Collect B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat, bijvoorbeeld, jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies, die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je om toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie, die eerder is opgeslagen, via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Op de website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media bedrijven. Hieronder een overzicht:

Tawk.to
Cookie ('s)
Tawk_*****
TawkConnectionTime
__tawkuuid
Functie
Het correct functioneren van de geïntegreerde livechat support.

Authorization & Authentication
Cookie (‘s)
GlobalAuthorizationCookie
.SCGlobalSessions
Functie
Het correct functioneren van de geïntegreerde livechat support.

Gegevensbeveiliging
Cookie (‘s)
.AspNetCore.Antiforgery.****
Functie
Het veilig transporteren van gegevens en het valideren van de herkomst van gegevens.

Application performance
Cookie (‘s)
ARRAffinity
Functie
Om de bezoekersaantallen beter aan te kunnen, maken we gebruik van meerdere webservers. Deze cookie zorgt ervoor dat je met dezelfde webserver verbonden blijft.

Application Insights
Cookie (‘s)
ai_session
ai_user
Functie
Het volgen van performance statistieken van de pagina’s om verbeteringen door te kunnen voeren.

Page performance
Cookie (‘s)
_hjIncludedInSample
Functie
Het bekijken van gebruikersactiviteit op een pagina om verbeteringen door te kunnen voeren.

UI verbeteringen
Cookie (‘s)
__cfduid
Functie
Door middel van deze cookie wordt er een icon font geladen om iconen weer te geven.


Google analytics
Cookie (‘s)
_ga
_gat_gtag_****
_gid
Functie
Deze cookie stelt ons in staat gebruikersgedrag te observeren en te analyseren.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderenJe hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar mysteryshoppen@secretview.io.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit vragen wij ter bescherming van je privacy.

Secret Collect B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Secret Collect B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligenSecret Collect B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Hieronder staan de belangrijkste van deze maatregelen voor je genoteerd:

 • Het up-to-date houden van infrastructuur
 • Het werken met beveiligingsgroepen
 • Versleuteling van gegevens
 • Gegevens gesegmenteerd laten zien
 • Gebruik van HTTPS zowel extern als onderliggende communicatie
 • Back-ups van de database
 • GIT i.c.m. CI/CD voor efficiënte doorloop van patch management
 • Toewijzen van verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging
 • Bevorderen van beveiligingsbewustzijn bij bestaande en nieuwe medewerker
 • Het sluiten van geheimhoudingsovereenkomsten
 • Het minimaliseren van het contact met de persoonsgegevens
 • Het bijhouden van een datakluis

Verder wordt er door het algehele bedrijf “Privacy by Design” en “Privacy by Default” toegepast.

Privacy by Design

Privacy by Design betekent dat wij bij het ontwerp van onze diensten al technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de privacy risico’s voor onze gebruikers zo klein mogelijk te maken.

Zo worden in ons geval alleen maar de hoogst noodzakelijke persoonsgegevens gevraagd tijdens het registratieproces en wordt binnen het platform alleen een persoonsgegeven getoond op het moment dat deze ook ter plekke direct nodig is. Denk hierbij aan een naam en e-mailadres van een mystery shopper bij een aanmelding, zodat wij weten wie zich heeft aangemeld en hoe wij hem/haar kunnen contacteren. Echter is de leeftijd niet altijd nodig en moet deze dus apart opgevraagd worden.

Privacy by Default

Privacy by Default betekent dat wij technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat alle instellingen en/of functies van onze diensten standaard op de meest privacy vriendelijke stand staan.

In ons geval worden de persoonsgegevens alleen met derden gedeeld wanneer nodig. Zo wordt de IBAN, BSN, etc. pas aan de accountant verstrekt op het moment dat er een uitbetaling plaatsvindt.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mysteryshopping@secretview.io