Waarom mystery shopping: krijg inzicht

17-07-2018

Bijna iedere organisatie werkt er wel mee: trainingen om medewerkers te ondersteunen zo goed als mogelijk te presteren bij de verkoop van een product of dienst. Ondanks trainingen vaak gepaard gaan met hoge investeringen, kunnen ze zeker een essentiële rol spelen bij het structureel verhogen van de resultaten.

“Ik wil trainingen effectief inzetten. Waar hebben wij behoefte aan?”

De praktijk

Je kan trainingen over de gehele breedte van het verkoopproces inzetten. De realiteit leert echter dat de pijnpunten vaak heel specifiek zijn en dat slechts een enkeling op alle facetten moeite ervaart.

Daarnaast zien we vaak dat de prestaties enorm verschillen per locatie en dus de behoefte ten opzichte van trainen en trainingsstof verschillend is. Locatiegerichte trainingen, of locaties indelen in groepen om ze samen te laten deelnemen, is een andere manier om effectief om te gaan met budget, tijd en kwaliteit.

Score per locatie
Score per locatie

En hoe gaat mystery shopping mij daarbij helpen?

Mystery shopping gaat je enerzijds inzicht geven welke facetten en locaties binnen de formule aandacht nodig hebben en anderzijds geeft het je ook inzicht of het trainingsprogramma daadwerkelijk resultaat oplevert. Er wordt immers geld in geïnvesteerd. Dan wil je bij kunnen sturen als tussentijds blijkt dat bepaalde zaken niet werken.

Score per categorie
Score per categorie

Concreet gaat mystery shopping je antwoord geven op de volgende vragen met betrekking tot trainingen:

  • Welke facetten hebben aandacht nodig tijdens onze trainingen?
  • Voor welke medewerkers/locaties geldt dit?
  • Werkt ons trainingsprogramma? Waar kunnen wij het mogelijk verbeteren?
  • Welke locaties kan ik gebruiken als voorbeeld voor andere?

Wil jij ook trainingen effectief inzetten?

Neem vrijblijvend contact met ons op en dan kijken we samen hoe Secret View je kan helpen knelpunten bloot te leggen en tegelijkertijd concrete feedback vanuit het klantperspectief kan bieden.

+31 (0)26 2022151 Demo Contact

Waarom mystery shopping: houd overzicht

Waarom mystery shopping: bied inzicht

Waarom mystery shopping: word concreet

Delen